Sparbanken Västra Mälardalen

Västmanlands län

Information

I Köping finns det ett Sparbank som heter Sparbanken Västra Mälardalen. Det finns flera bolag som liknar Sparbanken Västra Mälardalen i Västmanlands län. Köping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sparbanken Västra Mälardalen är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1845-01-01 så har Sparbanken Västra Mälardalen varit registrerat. Idag är Sparbanken Västra Mälardalen och det finns fler bolag som är det i Köping.

Vill man komma i kontakt med Sparbanken Västra Mälardalen så kan man gör det genom att posta ett brev till Stora g. 13, 731 31, Köping. Vi ni istället prata med Sparbanken Västra Mälardalen så kan ni göra det på 077-1550055.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den i enlighet med 7 kap. 1§ i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Sparbanken får i sin verksamhet bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford- ringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelå ning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 8. driva rembursverksamhet 9. tillhandahålla värdefackstjänster 10. driva valutahandel 11. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarkanden samt registre ras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12§ 12. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 13. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 14. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 15. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 16. förmedla försäkringar 17. tillhandahålla datatjänster 18. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbankens verksamhetsområde omfattar Västra Mälardalen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Fahlin, Roul Bengt som är född 1966 och har titeln Extern firmatecknare, Hedenström, Denny Roger som är född 1976 och har titeln Extern firmatecknare, Lindkvist, Mats Gustav som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Lundquist, Gudrun Ulrika Maria som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Oskarsson, Lars Ronny som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Pettersson, Anna Sofia som är född 1978 och har titeln Extern firmatecknarePettersson, Johan Karl Mikael som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Pihlquist, Ralph Lairol som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Rindstig, Ann-Charlott Eleonora som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknareWidestrand, Jennie Gunilla som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknareBohman, Ulf Mikael som är född 1965 och har titeln VDJohansson, Karl Henrik som är född 1965 och har titeln Ställföreträdande VDBohman, Ulf Mikael som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Per Sören som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,StyrelseordförandeRörick, Karl Ingvar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeCarlsson, Anneli Birgitta som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantNilsson, Karl Göran som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotSirby Hermansson, Susanne Birgitta som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantTjernberg, Leena Anne Kristina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotTorvang, Jan Eric Anders som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotWahlfeldt, Mats Göte som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotWik, Anna Kristina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotYtterberg, Johan Olof som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Karl Henrik som är född 1965 och har titeln SuppleantAndersson, Anna Birgitta som är född 1970 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantÖstin, Anette Birgitta som är född 1968 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantGustafsson, Kaj Gustaf Adolf som är född 1947 och har titeln RevisorLillsjö, Kurt Åke Roland som är född 1950 och har titeln RevisorSivertsson, Alf Jörgen Rickard som är född 1959 och har titeln RevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln RevisorGrant Thornton Sweden AB som är född och har titeln RevisorPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bohman, Ulf Mikael -Fahlin, Roul Bengt -Johansson, Karl Henrik -Lindkvist, Mats Gustav -Pettersson, Per Sören -Rörick, Karl Ingvar eller en av dem i förening med en av -Hedenström, Denny Roger -Lundquist, Gudrun Ulrika Maria -Oskarsson, Lars Ronny -Pettersson, Anna Sofia -Pettersson, Johan Karl Mikael -Pihlquist, Ralph Lairol -Rindstig, Ann-Charlott Eleonora -Widestrand, Jennie Gunilla .

Sparbanken Västra Mälardalen har 578500-7120 som sitt organisationsnummer.