Christer Blom Teknik Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Christer Blom Teknik Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Köping som är den kommunen där Christer Blom Teknik Aktiebolag finns. I Köping så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Christer Blom Teknik Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Christer Blom Teknik Aktiebolag har haft sedan 1999-01-01. Christer Blom Teknik Aktiebolag har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Christer Blom Teknik Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Vallamyran 4, 731 96, Köping men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0221-760076.

Köping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Christer Blom Teknik Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Christer Blom Teknik Aktiebolag har idag 556573-5981 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Blom, Karl Christer -Gyldén, Lena Elisabeth är den som för stunden ansvarar för Christer Blom Teknik Aktiebolag

Bolagets verksamhet är att utveckla produkter och tjänster inom områdena data och energi. Verksamheten kan bestå av programmering av dataprogram, installation och uppdatering av mjuk- och hårdvara, framtagning av nya produkter för absorbtion av elektromagnetisk strålning och därmed förenlig verksamhet.

I Christer Blom Teknik Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Blom, Karl Christer som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Gyldén, Lena Elisabeth som är född 1965 och har titeln Suppleant, Vestlund, Pia Elisabet som är född 1966 och har titeln Revisor, Hallsten, Siv Monica som är född 1944 och har titeln Revisorssuppleant, Segebladhs Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .