Hasta Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Hasta Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Köping som är den kommunen där Hasta Aktiebolag finns. I Köping så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hasta Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Hasta Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Hasta Aktiebolag har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Hasta Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Fabriksg. 14, 731 50, Köping men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0221-34500.

Köping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Hasta Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hasta Aktiebolag har idag 556477-7828 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Hammar, Ingeborg Rebecka -Schörling, Stefan Herman Georg är den som för stunden ansvarar för Hasta Aktiebolag

Bolaget skall bedriva dels konstruktion, utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och affärsideer inom området för mekaniska komponenter för såväl industriellt bruk som hushållsbruk, dels konsult- och agenturverksamhet beträffande maskintekniska detaljer inom transmissionsbranschen, dels jordbruk och skogsbruk med binäringar, dels köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Hasta Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hammar, Ingeborg Rebecka som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Schörling, Stefan Herman Georg som är född 1954 och har titeln VD, Schörling, Stefan Herman Georg som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Schörling, Melker Yngve Georg som är född 1947 och har titeln Suppleant, Backhaus, Barbro Catarina som är född 1962 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.