Törnholding Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Törnholding Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Köping som är den kommunen där Törnholding Aktiebolag finns. I Köping så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Törnholding Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Törnholding Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Törnholding Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Törnholding Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till G. Hamnv., 731 36, Köping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0221-20990.

Köping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Törnholding Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Törnholding Aktiebolag har idag 556471-0621 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Törnholding Aktiebolag

Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta andelar i företag vars verksamhet är inriktad mot förädling av och handel med skogsprodukter, värdepappersförvaltning, utveckla adminstrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

I Törnholding Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Törnberg, Johan Börje Magnus som är född 1946 och har titeln VD, Törnberg, Johan Börje Magnus som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnberg, Börje Dan Fredrik som är född 1975 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Palm, Erik Tomas som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .