GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag

Västmanlands län

Information

GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Köping. Det är nämligen den kommunen som GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1991-09-05. Men sedan 1991-01-01 så har GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0221-15660.

Köping arbetar för att verksamheter som GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget ska bedriva personalutbildning och utveckling. Musikalisk verksamhet, arrangemang samt produktion av ensambler. Lokalvård.

Firmatecknare för GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag och det är följande personer, Ljung, Nils Arne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljung, Lena Birgitta som är född 1952 och har titeln Suppleant, Häggquist, Dan som är född 1955 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för GEHÖR Utbildning/Utveckling Aktiebolag är 556432-3094.