Triofrakt Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Triofrakt Aktiebolag är ett bolag som finns i Köping. I Triofrakt Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ruuska, Kerstin Marie som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Tångring, Stig Lars Håkan som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Rosengren, Örjan Gustaf Sigvard som är född 1956 och har titeln Extern VD, Pettersson, Per Sören som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Brodin, Sven Rune som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Åke Hjalmar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotIvarsson, Karl Lars Erik Vilhelm som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Jan Mikael som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrsjö, Karl Robert som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotRydh, Roger Lars-Erik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Mats Alf Robert som är född 1967 och har titeln SuppleantBernhardsson, Karl Stefan som är född 1962 och har titeln SuppleantOlsen, Karl Stephan som är född 1969 och har titeln SuppleantPalm, Erik Tomas som är född 1952 och har titeln RevisorPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Triofrakt Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Triofrakt Aktiebolag på telefon 0221-72600.

Bolaget skall utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar delägarnas ekonomiska intressen. Bolaget skall därvid - i eget namn träffa avtal om utförande av transporttjänster, - inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för delägarnas produktionsresurser, - utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet, - inneha materiella och personella resurser för en effektiv transportplanering och samordna transporterna mellan de aktieägare som operativt deltar i bolagets verksamhet. Därutöver ska bolaget när så befinnes förenligt med verksamheten - bedriva försäljningsverksamhet av jord, grus och stenmaterial, - förmedla inköp av transportredskap och fordonsenheter, - utveckla nya transporter eller transportlösningar och andra därmed förenliga verksamheter i egna dotterbolag när så gagnar delägarnas ekonomiska intressen. - i strukturorganisatoriskt syfte inköpa och försälja fordon ävensom utöva därmed förenlig verksamhet, - medverka vid finansieringen av delägarnas inköp av transportredskap. Vidare ska bolaget, i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, förvärva fast egendom och anläggningstillgångar.

Idag är Triofrakt Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Triofrakt Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Köping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Triofrakt Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2001-09-24 och Triofrakt Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2001-09-24.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Triofrakt Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Brodin, Sven Rune -Hermansson, Åke Hjalmar -Pettersson, Per Sören -Rosengren, Örjan Gustaf Sigvard -Ruuska, Kerstin Marie -Tångring, Stig Lars Håkan

Triofrakt Aktiebolag har 556178-1880 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.