Bastviken ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Bastviken ekonomisk förening hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Köping som är den kommunen där Bastviken ekonomisk förening finns. I Köping så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Bastviken ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har ej F-skatt. Bastviken ekonomisk förening har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Bastviken ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Rapportg. 3, 723 47, Västerås men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Köping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Bastviken ekonomisk förening har idag 778500-2929 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bastviken ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att förvalta jordbruksfastigheten dåvö 1:5 i munktorps socken, köpings kommun, västmanlands län, inköpt av föreningen för fritidsändamål och att därvid främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att handha och ombesörja alla ärenden som kan anses ha arten av gemensamma ärenden för fastighetsägarna inom bastvikens sportstugeområde i munktorps socken, köpings kommun. medlemmarna skall befrämja trivsel och sämja i föreningen.

I Bastviken ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bladh, Harriet Margareta som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Jacobsson, Marta Helen som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Reis, Dominic som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Lars Erik Gustaf som är född 1942 och har titeln Suppleant, Wickman, Heli Katariina som är född 1959 och har titeln Suppleant, .