HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping

Västmanlands län

Information

I Köping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping i Västmanlands län. Köping är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1959-06-11 så har HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping och det finns fler företag som är det i Köping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Eckerstål, Dan Arne Oscar som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Ginström, Leena Marjatta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hannonmaa, Seppo Johannes som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedqvist, Kjell Arne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Nils Benny Christer som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Palm, Ragny Ann-Charlotte som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotZahn, Solveig Margareta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant, Lagesson, Agnetha Susanna som är född 1984 och har titeln SuppleantLindell, Marianne som är född 1943 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hannonmaa, Seppo Johannes -Hedqvist, Kjell Arne -Karlsson, Nils Benny Christer -Zahn, Solveig Margareta .

HSB Bostadsrättsförening Nian i Köping har 778500-1590 som sitt organisationsnummer.