HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping

Västmanlands län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping är ett bolag som finns i Köping. I HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bonn, Birgit Charlotte som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Johan Roger som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren Emet, Maria Ulrika som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Kurt Johnny som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnkvist, Per Thomas som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Vretling, Monica Elisabet som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotYtterberg, Sven Olof som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping på telefon .

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studieoch fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Köping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2007-11-08.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Johan Karlsson, Sven Olof Ytterberg, Monica Vretling och Thomas Törnkvist, två i förening.

HSB:s Bostadsrättsförening Dybecksgården i Köping har 778500-1582 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.