HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Köping och HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping är ett Bostadsrättsförening och skapades 1950-10-26. Det finns flera olika verksamheter i Västmanlands län som är ett stort län. Köping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping ska trivas.

I Köping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping och det finns flera verksamheter som är det idag i Köping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lumijärvi, Elli Lahja -Signal, Hans Roger -Strandh, Per Gunnar Herbert -Tiainen, Paul Yrjö.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping är Eckerstål, Dan Arne Oscar som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Signal, Hans Roger som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandh, Per Gunnar Herbert som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Tiainen, Paul Yrjö som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant, Langham, Patrik Anders som är född 1981 och har titeln SuppleantLumijärvi, Elli Lahja som är född 1938 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Köping har 778500-1533 som sitt organisationsnummer.