Bostadsrättsföreningen Bergstena

Västmanlands län

Information

I Köping finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Bergstena. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Bergstena i Västmanlands län. Köping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1946-01-14 så har Bostadsrättsföreningen Bergstena varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Bergstena och det finns fler bolag som är det i Köping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Bergstena så kan man gör det genom att posta ett brev till Bergslagsv. 109 A, 730 30, Kolsva. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Bergstena så kan ni göra det på 0221-51718.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Dahl Fredriksson, Inga Karolina som är född 1920 och har titeln Ordinarie ledamot, Fritz, Britt Mari som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Torbjörn Yngve Olov som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Krause, Gerhard Paul som är född 1920 och har titeln Ordinarie ledamot, Piepponen, Rauha Maria som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Hans Göran som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Bergstena har 778500-1491 som sitt organisationsnummer.