HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping är en verksamhet som finns i Köping. I HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eckerstål, Dan Arne Oscar som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Britt Margareta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Leif Ove som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Kronberg, Bror Ernst Morgan som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Toivola, Kalevi Kauko som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Köping arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Britt Margareta -Jonsson, Leif Ove -Kronberg, Bror Ernst Morgan -Toivola, Kalevi Kauko

HSB Bostadsrättsförening Anar i Köping har 778500-1335 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.