HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a.

Västmanlands län

Information

HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. är en verksamhet som finns i Köping. I HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. finns det lite olika personer som är förknippade och det är Arjevall, Björn Urban som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Evert Alvar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Ing-Marie Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Eva-Lisa Margareta som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Tommy Lennart som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Myrelid, Bengt Erland som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Maria Monica Kristina som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Erik Johnny som är född 1949 och har titeln Suppleant, Eriksson, Karl Thomas som är född 1955 och har titeln SuppleantJohnson, Elsa Harriet Irene som är född 1936 och har titeln SuppleantLarsson, Gun Anita som är född 1945 och har titeln SuppleantLarsson, Iva Viola som är född 1943 och har titeln SuppleantPettersson, Rolf Uno som är född 1941 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. på telefon .

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och för framtid en bibehålla en bygdegård med bl. a. samlingslokal, vilken opartiskt och på skäliga villkor skall uthyras till föreningens medlemmar samt till kommunala myndigheter och inrättningar ävensom i övrigt till organisationer och enskilda, vilka ha behov av och önska använda lokalen. Vidare skall föreningen ha till uppgift att i en omfattning, som motsvarar behovet i orten, bedriva biografrö relse. Därjämte skall föreningen på ett sunt sätt verka för landsbygdena kul turella utveckling, bl.a. genom att på egna program upptaga och till dem som hyra lokalen förmedla kvalitativt högstående teater-, film- och musikprogram ävensom föredrag.

Idag är HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. av bolagstypen Ekonomisk förening.

HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Köping arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. innehar ej F-skattsedel och HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Arjevall, Björn Urban -Fredriksson, Eva-Lisa Margareta

HIMMETA Bygdegårdsförening u.p.a. har 778500-1277 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.