Bostadsrättsföreningen Hedströmmen

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Hedströmmen hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Köping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Hedströmmen finns. I Köping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Hedströmmen tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Hedströmmen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Hedströmmen så kan ni göra det genom att skicka er post till Bergslagsv. 123 D, 730 30, Kolsva men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0221-51918.

Köping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Hedströmmen har idag 778500-0501 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Garenhag, Rolf Rune -Nyrhinen, Maria Kristiina är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Hedströmmen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Hedströmmen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Garenhag, Rolf Rune som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyrhinen, Maria Kristiina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundgren, Brita Märta Elisabet som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Erik Gunnar som är född 1930 och har titeln Suppleant, Nyström, Lars Robin Alexander som är född 1986 och har titeln Suppleant, .