Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Köping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården finns. I Köping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 018-184100.

Köping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården har idag 778500-0410 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt ät den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Bergslagsgården så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Bert Gustaf som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kerstin Maria som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Bodin, Anders Jan Ola som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöström, Ann-Christin som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöström, Per-Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Glatz, Berit Mariana som är född 1945 och har titeln Suppleant.