Bostadsrättsföreningen Nyckeln

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Nyckeln är ett bolag som finns i Köping. I Bostadsrättsföreningen Nyckeln finns det lite olika personer som är förknippade och det är Lundgren, Rolf Göran Gösta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Anders Einar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Rantanen, Jana Kristiina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlberg, Birgitta Margareta som är född 1955 och har titeln Suppleant, Nilsson, Zilla Kristina som är född 1973 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nyckeln så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Nyckeln på telefon 018-184100.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Nyckeln av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Nyckeln är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Köping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Nyckeln innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Nyckeln är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Nyckeln så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Bostadsrättsföreningen Nyckeln har 778500-0279 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.