Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping är ett av många företag som finns i Köping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1943-11-17.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Bondgårdsv. 12 E, 731 41, Köping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0221-20538.

Köping arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping. Det finns flera företag i Västmanlands län.

Att genom förvärv och förvaltning av fast egendom, besitta och förvalta fastigheterna å stadsäga 1238 cl och u i köping för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wivianne Jansson och Robert Nyberg i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping och det är följande personer, Jansson, Bo Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Irma Wivianne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Karl Henry Robert som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Ring, Ronny Evert som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Solveig Katarina M som är född 1967 och har titeln Suppleant, Asplund, Kenth Sven-Erik som är född 1955 och har titeln Suppleant.Zetterstrand, Bernt Erik som är född 1943 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Köping är 778500-0253.