Bostadsrättsföreningen Scheelegården

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Scheelegården är ett bolag som finns i Köping. I Bostadsrättsföreningen Scheelegården finns det lite olika personer som är förknippade och det är Blomgren, Bengt Olov som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Kempe, Heimer Jan-Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Kuszli, Nena Geraldine Marie som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljedahl, Bo Valdemar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Risberg, Karin Monika som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jens Gustav som är född 1981 och har titeln SuppleantVilhelmsson, Karl Sivert som är född 1934 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Scheelegården så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Scheelegården på telefon 0221-21667.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Scheelegården av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Scheelegården är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Köping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Scheelegården innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Scheelegården är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Scheelegården så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Blomgren, Bengt Olov i förening med -Kempe, Heimer Jan-Erik

Bostadsrättsföreningen Scheelegården har 778500-0220 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.