Svenska Solgruppen ek. för.

Västmanlands län

Information

I Köping finns det ett Ekonomisk förening som heter Svenska Solgruppen ek. för.. Det finns flera företag som liknar Svenska Solgruppen ek. för. i Västmanlands län. Köping är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Svenska Solgruppen ek. för. är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1993-06-08 så har Svenska Solgruppen ek. för. varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Svenska Solgruppen ek. för. och det finns fler företag som är det i Köping.

Vill man komma i kontakt med Svenska Solgruppen ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till Håle Björkelund 1, 467 94, Grästorp. Vi ni istället prata med Svenska Solgruppen ek. för. så kan ni göra det på 0526-32320.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen när de gör solenergi i alla former tillgänglig för husägare, byggherrer och andra som kan och vill utnyttja solenergin. Föreningen ska därvid: 1. förmedla information och kunskap till medlemmar och allmänhet 2. förmedla varor och produkter med anknytning till solvärmesystem till medlemmarna 3. utveckla energisystem med solen som energikälla 4. samverka med företag, myndigheter och organisationer 5. i övrigt verka för att solenergi kommer till användning i så stor utsträcknig som möjligt i det svenska energisystemet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Kamperin, Anders Erik Gösta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Nils Gottfrid som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordlander, Jan-Olov som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Warén, Sven Roland som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Borg, Lars Jonny som är född 1957 och har titeln Suppleant, Hägglund, Jan Roger som är född 1947 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Larsson, Nils Gottfrid -Warén, Sven Roland .

Svenska Solgruppen ek. för. har 716445-1598 som sitt organisationsnummer.