HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Köping så är HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Köping arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Köping och i Västmanlands län. Redan 1986-03-25 så skapades HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping och bolaget är har ej F-skattsedel.

HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2007-11-08

716412-4872 är organisationsnummret för bolaget som finns i Köping.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping och det finns många bolag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping så går det att nå dem via telefon på 021-3702400 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Rolf Arvid Alexis -Gustavsson, Karl Gustav -Haraldsson, Mats Lennart -Kekonen, Aina Lilian

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Tunaberg i Köping är Gustafsson, Rolf Arvid Alexis som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Haraldsson, Mats Lennart som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Linnéa Viktoria Beatric som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Kekonen, Aina Lilian som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Karl Gustav som är född 1942 och har titeln Suppleant, Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant.